TMA.CZAž odezní poslední tón,
až zmizí i poslední stín,
V tichu nepřítomnosti
nás oslepí černý záblesk
A potom přijde Tma.


Tma. Byla. Je. Bude.
Existuje si po svém.
... a světlo je jen nepřítomnost tmy.

William T. Stonehead: Sny beze spánku